حیف و میل بیت المال در وزارت نفت و شرکت های تابعه آن در چهار سال گذشته با روی کار آمدن ژنرالهای بازنشسته به دفعات متعددی رخ داده است که متاسفانه از سوی دستگاههای نظارتی نیز برخوردی با آن صورت نگرفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی قزوین خبر؛حیف و میل بیت المال در وزارت نفت و شرکت های تابعه آن در چهار سال گذشته با روی کار آمدن ژنرالهای بازنشسته به دفعات متعددی رخ داده است که متاسفانه از سوی دستگاههای نظارتی نیز برخوردی با آن صورت نگرفته است.

بنا بر این گزارش در یک قلم از این اتلاف منابع فقط در شرکت ملی گاز ایران مبلغی بیش از 500 میلیارد ریال برای خرید و تجهیز یک ساختمان واقع در خیابان طالقانی خیابان شهید نادری که کاربد مسکونی داشته است هزینه شده است که متاسفانه هیچگونه کارشناسی مناسبی از قبل صورت نگرفته است که اکنون پس از گذشت فقط دو سال از استقرار کارمندان در آن مجددا قصد فروش آن را دارند!؟

این در حالی است که هزینه جابجایی و اسباب کشی کارمندان از ساختمانهای دیگر و تلف شدن هزینه و نیرو در این خصوص مورد محاسبه قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار ما همچنین در موردی دیگر، ساختمان دیگری در همین شرکت ملی گاز ایران که بعلت قدمت زیاد کارمندان آن به ساختمان جدید خریداری شده در خیابان نادری منتقل شده بودند و قرار بود تخریب شود با هزینه ای بیش از 10 میلیارد ریال بزک و تزیین می شود ( که هیچ ربطی به استحکام آن نداشته و همچنان خطر تخریب آن پابرجا می باشد ) مجددا مورد استفاده قرار می گیرد که معلوم نیست در خصوص جان کارمندان از خطرات احتمالی چه کسی باید پاسخگو باشد و چرا این هزینه بی مورد صورت گرفته است.

به گزارش عصر امروز اینها فقط مواردی از اتلاف بیت المال در شرکت ملی گاز ایران می باشد که متاسفانه با سوء مدیریت از سوی مسئولین مربوطه شرکت ملی گاز و وزارت نفت رخ داده است و معلوم نیست چه کسی قرار است برای بیت المال دلسوزی نماید.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار