بر اساس آموزه‌های اسلامی

کدخبر: 2445

آمارها می گویند 17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به 18 سالگی رخ می دهد و در سال 94 چیزی حدود 28 هزار دختر پیش از رسیدن به 18 سالگی راهی خانه بخت شده‌اند.

طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، سن قانونی ازدواج، 18 سالگی است. آمارها می گویند 17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به 18 سالگی رخ می دهد و در سال 94 چیزی حدود 28 هزار دختر پیش از رسیدن به 18 سالگی راهی خانه بخت شده‌اند که با احتساب 15 تا 18 ساله‌ها چیزی حدود 230 هزار نفر می شود.

طبق همین کنوانسیون‌ها اما برای افراد زیر 18 سال حقوق جنسی و باروری در نظر گرفته شده است. ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پیشگیری از بارداری از موضوعاتی است که مطابق این کنوانسیون‌ها باید به نوجوانان آموزش داده شود.

از سوی دیگر در برابر آمار 230 هزار نفره ازدواج ها در سنین پایین، حدود 12 میلیون جوان در حال عبور از سنین متعارف ازدواج و به طبع آن سنین باروری هستند. همچنین هم اکنون با پدیده ازدواج های بدون ثبت و کودکان بی شناسنامه حاصل از این ازدواج ها مواجهیم؛‌ ازدواج هایی که در مناطق سنتی همچون سیستان بلوچستان اتفاق می افتد و با تغییر قانون تنها شاهد افزایش آمار چنین پدیده هایی خواهیم بود.

در برابر این اما تنها راهکار موجود برای مقابله با ازدواج کودکان بحث های فرهنگی است. هر چند که شاید لازم نباشد ما هم در دام قوانین غربی در حوزه ازدواج بیفتیم و طبق قوانین و کنوانسیون های آنها رفتار کنیم. معیار قوانین ازدواج در ایران طبعا آموزه های اسلامی است.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار