کدخبر: 595

دین، به باورِ غلطِ بسیاری، نیامده تا لذت ها را از انسان بگیرد، بلکه، برای لذت جوییِ بیشتر از تمامِ خواهش هایی که خدا در وجود آدمی قرار داده، مادی و معنوی، آمده است. رعایتِ پوشش، نگاه و...، محدودیت نیست؛ فراسویش، کامیابیِ بزرگتری است که مژده داده شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی قزوین خبر؛ غربی ها و طرفداران و حامیانشان در رواجِ بد اندیشی ها وبد گمانی های خود، نسبت به زن، از هیچ کوششی دریغ نکرده اند! اندیشه ی نادرستی که رایج میکنند، اینکه، مثلِ هر زیباییِ دیگری که خداوند خلق کرده، باید از زیبایی زن بهره مند شد و لذت برد!!! آیا واقعا اینگونه است؟! آیا لذتی که از دیدن اندامِ برهنه ی زن میبرند، مشابه لذتی است که از دیدن گل بدست می آورند؟! آیا همچون لذت اوّلی آرامش میدهد؟! یا باعث غلیانِ درونی میشود!؟

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ماندگاری در پاسخ به دیدگاه عادی بودن بی حجابی، سه سؤال مطرح می کنند: اول اینکه، چرا طرفداران این دیدگاه، در تبلیغاتشان، اجناس، شبکه ها و... از جنس زن آنهم برهنه ونیمه برهنه استفاده میکنند؟ پس معلوم میشود زن که خدا لطافت وظرافت اورا تنها برای یک نفر(همسر) خلق کرده، عادی نشده وبرایشان جذابیت دارد. دوم اینکه اگر عادی شده، چرا برای تنوع طلبی بدنبال لذت بردن از همجنس با حیوان رفته اند؟ و اشباع نشده اند! و دیگر اینکه هنوز بعضی خیانت ها در محیط های کاری وجامعه دیده میشود!

آیا آزادی جسمی وجنسی، عقده های فرو خورده را کم میکند...؟!

دین، به باورِ غلطِ بسیاری، نیامده تا لذت ها را از انسان بگیرد، بلکه، برای لذت جوییِ بیشتر از تمامِ  خواهش هایی که خدا در وجود آدمی قرار داده، مادی و معنوی، آمده است. رعایتِ پوشش، نگاه و...، محدودیت نیست؛ فراسویش، کامیابیِ بزرگتری است که مژده داده شده است. چنین نفسی از نگاه های حلال و لذت های حلال بیشتر کام میگیرد. کاش به اندازه ی ذره ای از تمامِ آگاهی که از عشقِ مادر به فرزند داریم، به دلسوزیِ خدا اعتماد داشتیم!

مشکلاتی که غرب را دامنگیر کرده وبرهنگیِ وحشتناک در آن، اصلا طبیعی نیست و بشدت با برنامه ریزی های از قبل تعریف شده وارد جامعه شده و به خورد مردمانشان تزریق میشود. آنها بدین صورت آزادی فکر را از مردمانشان سلب میکنند، چرا که انسان های بیهوش شده و سرمست در امیال نفسانی، چه به کار دولتمردانشان دارند واینکه چند میلیون یهودی دارند بر کل جهان حکومت میکنند و سرمایه ها را به غارت می برند.

اسلام میخواهد تمامِ سرمایه های مادی ومعنویِ به تاراج برده را به انسانها برگرداند. وحقیقت  چیزی است که باید از بطنِ خودِ دین جستجوگرِ آن بود. باقی هر چه که باشد، حرف های ناپخته ونسنجیده ی نفس اماره است وشیطانی که لذتی جز منحرف کردن انسان از حقیقت دینداری ندارد.

و دینداری، تسلیم محض و سرِ تعظیم فروآوردن در برابر مصلحت خدا ست، که در قالبِ احکامِ دین، آنها را بازگو کرده است. آخر آنان که خود را عزیز دردانه ی خدا می دانند، که، ما با خدا این حرف ها را نداریم و حساب ما جداست و جور دیگری با خدا ارتباط داریم و باز هم از این قبیل حرف ها و بهانه تراشی ها، باید این نکته را برای خود یادآور شوند، که آیا کسی هست که از پیامبرمان محمد صل الله علیه وآله به خدا نزدیکتر باشد؟ آیا جز او کسی حبیب الله خوانده شده ونام گرفته؟ وجود مبارک ایشان وامامان بزرگوارمان، در دعاهایشان، تمامی خضوع وخشوع بودند. آنوقت ما خود را گل سرسبد عرش الهی میخوانیم! در ارتباط با خدا، باید خوف ورجا داشت. نه اینکه با ترسِ غیر عاقلانه، امیدِ خود را از خدا فرو ببندیم و نه در خوش خیالی محض، خود را به آب بسپاریم واز آتش دور بدانیم.

در این ارتباط، هدفمان قربِ بسوی خدا باشد و یقین بدانیم تمامی ِاحکامِ دین برای تزکیه ی نفس است. همانطور که اسباب لازم برای آمدن به این دنیای خاکی در رحم مادر به ما عطا شد، یعنی تمامِ اعضاء و جوارحمان، باید برای سرایِ باقی در فکر تهیه ی لزومات باشیم. اگر نرسیدنِ مواد لازم به جنین باعث ناقص شدن آن میشود، حواسمان باشد، توجه نکردن به احکام دینی که اسباب لازمِ آخرت است، باعث ناقص ماندنمان در آنجا نشود. این سرا کوتاه است و با هر نقصی میگذرد، اما، بی نهایتی در پیش داریم که باید با یاریِ دین، هر عذر وبهانه ای را تراشید ودورریخت، تا مبتلا به نقصی ابدی نشویم. واگر این حقیقت، باورمان شد، آنوقت در شناختِ تک تکِ احکامِ دینمان ،کوتاهی وقصوری از خود نشان نمیدهیم. به قول آیت الله بهجت: آمدیم این دنیا تا قیمت پیدا کنیم، نه با هر قیمتی زندگی کنیم!

و دراین مسیر، به آنچه مورد عنایتِ ذات اقدس الهی ست، توجه کنیم. ذائقه وپسند خدا ازخلقت زن، تنها وتنها زنیّت زن نبود، آن هم به اشتراک گذاشتنش برای همگان! بدحجابی،  بی حجابی، خودآرائی، طنازی، خودنمایی، جلوه گری؛ آیا زن را از دسترسِ وجود ناب وخداییش خارج نمی سازد؟! مگر میشود تمامیِ این گزینه ها حاضر باشد و مرد با چشم چرانی وناموس دزدی، سقوط نکند؟! اگر زن نتواند افسارِ نفسش را مهار کند، مرد چگونه مقابل این دلفریبی ها افسار گسیخته نشود!

کامیابی از زن، درمحیط خانه وخانواده وبرای همسر قرارداده شده است؛ اگرغیر این بود، وجود مطهر پیامبر، که تمام ابعاد زندگیشان الگو است برای مردم وساکنان همین زمین، نه فرشتگان که خلقتشان از انسانیت خارج است وهویتی غیر این دارند، خانوده و در رأس آن زن را، برای ایجاد آرامش وسکون قرار نمیدادند. ومحیط خارج ازخانه، برای کار وفعالیت برگزیده شد.     

این احکام از صدر اسلام تا کنون بوده وهست. نه طنازیِ زن خراشی برداشت، که خانواده بهترین فرصت برای کامیابیِ زن و شوهر از هم قرار داده شد، و نه آزادی زن در خارج از خانه دستخوش تغییر شد، که اجتماع برای کار وفعالیت برگزیده شد.  در مصداق، نمونه های تاریخی صدر اسلام، در مقاله ی پیشین ارائه گردید.  

زن در غیرِ این احسن الحال بودن، هر چند به ظاهر حضور و فعالیت اجتماعی داشته باشد و خود را پیروز میدان ببیند! اما زمانیکه مدام در پی تغییر سر وضع خود ودر رقابت با سایرین قصد پیشی گرفتن داشته باشد، به یقین مجالِ اوج گرفتنِ انسانیتش را از خود گرفته است. چرا که خدا حجابِ زن را حرمت، ارزش و احترامِ به زن میداند و بدون آن معنویتش دچار نقصان است. آیات قرآن در این زمینه، کسبِ فیضی ست برای تمامیِ انسانها؛ نکند به برخی آیات ایمان آورده و برخی دیگر را کافر شویم!

« به مردان با ایمان بگو: دیدگان خود را (از نامحرم) فرو نهند و پاکدامنی خود را حفظ کنند که این برای آنها پاکیزه تر است. همانا خدا به آنچه می کنند آگاه هستند »    آیه 30 سوره نور

« و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را (ازنامحرم) فرو بندند ودامان خویش را حفظ کنند وزینت خود را جزآنچه نمایان است (مانند دست وصورت) آشکار نسازند، وباید روسری های خود را بر سینه های خویش فرواندازند وزینت وآرایش خود راآشکار نکنند جز برای شوهران خود یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یاپسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادران یا برادرزادگان یاخواهرزادگانشان یا زنان (همکیش) خود، یابردگانشان یا مردان تابع خانواده (سفیه وعقب مانده) که به زن رغبت ندارند، یاکودکانی که به عورت زنان وقوف نیافته اند. وپاهای خود را چنان بر زمین نکوبند تا آن زینتی که پنهان کرده اند(خلخال) دانسته شود. وای مؤمنان! همگی به درگاه خدا توبه کنید، تا شاید رستگار شوید »        آیه 31 سوره نور

« ای پیامبر! به زنان ودخترانت وبه زنان مؤمن بگو پوشش های خود را بر خود بپیچند. این برای آنکه (به عفیف بودن) شناخته شوند ومورد تعرض قرار نگیرند، نزدیک تر است وخدا آمرزنده مهربان است »                  آیه59 سوره احزاب

 

رویا آسیابان

 

انتهای پیام/

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار