رویا آسیابان :

کدخبر: 426

تاریخ، تمام گمان های نادرست جوامع بشری را نسبت به زن نشان داده است. نگاه به گذشته واکنونِ زمان ومکانِ کشورهای شرق وغرب، نه چشم بصیرت، که دیدی کامل وهمه جانبه میخواهد.گمانهایی که چیزی برای نابود کردن هر آنچه زن بدان ارزش می یابد کم نگذاشته است!

به گزارش سرویس اجتماعی قزوین خبر؛ 

در ویژه نامه ی زن، ستم تاریخی، ستم برابری، که بطور اجمال از منابع مختلف شفاهی وکتبی روایت دارد، گوشه ای از ستم های وارده بر زن را اینگونه می خوانیم؛ خرید وفروش زن در یونان – به ارث بردن زن پس از مرگ شوهر در روم – کشتن دختر در استرالیا و درهمین کشور گناه دانستن کشتن گاو شیرده – زنده به گور کردن دختر میان اعراب – خفه کردن نوزاد دختر درآب در چین – انداختن زنان از بالای برج وپاره کردنشان توسط سگها در ایران(سده 9تا12 شمسی) – سوزاندن زن همراه شوهر مرده در هند – سوزاندن زن در انگلیس – اجازه کتک با شلاق از طرف پدر دختر به داماد در روسیه.}

حتی ازنگاه بسیاری اندیشمندان غربی، زن درجایگاه پستی قراردارد؛ آنان آموزه ها را درآمیزشی با تراوشات ذهنی خودشان درهم آمیخته، خوب وبد را باهم، به خورد بشریت داده اند وشدند ذایقه ساز!!!جای آنکه زن، لااقل در تعاریفشان، دارای مأمن وپناهی باشد، تا از هجوم وغارت بداندیشان درامان بماند، خود مَثوای خروج وافتادن زن از چشم انسانیت شده اند.

{سقراط: زن، بزرگترین منشأ انحطاط بشری است/ ارسطو: زن چیزی نیست مگرمردناکام، خطای طبیعت وحاصل نقصی درآفرینش/ فیثاغورث: خدا زن وبرده راآفرید تا به مرد خدمت کنند/ افلاطون: از میان امورنیکی که به سبب آنها باید خدایان راسپاس گزارد نخست این است که خدایان من راآزاد آفریده اند نه برده ودوم این که من رامردخلق کرده اند نه زن. (همان منبع)}

سال 1793 میلادی، خانم دگوگز ارایه دهنده هفده مقاله درباره حقوق زنان، با انتشار بیانیه اش در این مورد که : زنان حق دارند از سکوی اعدام بالاروند اماآنهاباید این حق را نیز داشته باشند که پشت میزخطابه قرار گیرند، توسط دولت فرانسه گردن زده شد.

گردن زدن زنی که میخواست به آنچه همجنس هایش را آزادی میبخشد، گردن نهد .اینها نمونه هایی است از  بی پروایی ودریدگی نسبت به ناحق کردن حقوق انسانی در گذشته تلخ زنانی که با دردهای مشترک، فریاد

 برمی آوردند، ولی چاره خواهیشان در نطفه خفه میشد.رسوایی دولتهایی که هم اکنون دم از آزادی میزنند، سالها پیش در بوق وکرنا زده شده بود. آنها که خود از دل بیمارگونه سر برآورده اند، حالا شدند محقق در احقاق حقوق زن!

میزان سنجش حریّت وآزادگی انسانها،  در ترازوی شکسته ی قضاوت ها، هیچ اعتدالی رادربرنمیگیرد. بشری که به هرناکجا آباد هم دست پیدا کند، باز مصون از عیب ونقص نیست؛ وچقدر ناب بودن در انسانها گم است!

 درسال 1947 درانگلستان به زنانی که تحصیل میکردند، مدرک تحصیلی داده نمی شد! آنوقت اخیرا گفته اند درایران درسال 1917 پیرزنی درحد دکترا تحصیلات عالیه  کرده اما به او مدرک تحصیلی نداده اند! درصورتیکه بانو(امین اصفهانی) اجازه اجتهاد از مجتهدان درجه اول آن روز اسلام را گرفتند ودراصفهان حوزه تدریس فلسفه وفقه دایر کردند.

 چه کسانی مدعی حقوق زن شده اند!!!

زن غربی تازه دراوایل قرن 20 دارای حق رأی، حق تحصیل واخذمدرک تحصیلی وحق استفاده از اموال شخصی  را پیدا کرد وتاهمین نیم قرن پیش هیچ کدام ازاین ها را نداشت.درحالیکه به رسمیت شناختن زن در اسلام، 1400 سال پیش از همان بدو تولدش صورت گرفت.

  • ­حق رأی(بیعت با ایشان در روز غدیرخم وفتح مکه و...)
  • در موردحق تحصیل فرمودند: هرپدری که خرج رشد علمی دخترش رابپردازد خداوند 2تا10 برابرپدری که خرج رشدعلمی پسرش رابپردازد به او پاداش میدهد.
  • چه پدر بخواهد یا نخواهد، چه شوهر بخواهد یا نخواهد، زن مالک اموالی است که دراختیاردارد ومیتواند به اختیار خود وبرای خود خرج کند.

پیامبر تمام حقوق زنان مسلمان بلکه دنیا را احیا کردند. او، ارج گذاشت برمقام زن؛ وتا جایی که به همگان ثابت شود زن، تمام ظرافت خدا درآفرینش است ومهربانتر به او از مرد، آیات قرآن واحادیث وجود الهی خودش را، نه تنها برای زنان، که بیشتر، نثارمردان کرد.او، به پای پاره ی تنش فاطمه سلام الله علیها برمیخاست، تا نشان دهد، تاریخ، کوتاهیِ بزرگ واشتباهی بس نابخشودنی درحق زن  کرده است.

 تعادل در ذات این چنین دینی، برای تمام بدذاتی های آدمی، پادزهری  دارد که قیاسی برایش یافت نمیشود وهراندازه ستمگری وبی روایی نسبت به زن را خنثی میکند؛ دینی که حافظش، به نص صریح پیامبر(ص)، قرآن وعترتش( اهل بیت پیامبر(ص) ) است واین قدرشناسی تا به امروز سینه به سینه ودهان به دهان توسط علمای اسلام ارج گذاشته شده وبه نسل امروز منتقل گردیده است.

شأن نزول سوره نساء به قلب مبارک پیامبراسلام، قداست زن در پیشگاه خداوند تبارک وتعالی است؛ تمام خواهش ها وامیال نفسانی انسان، در برابر این همه توصیه وتأکید به حرمت ونجابت زن، سرتعظیم فرومی آورد؛

 آیا شایسته نیست گفته شود:  اولین لایحه دفاع از حقوق زن دراسلام آورده شده؟ آنجا که قرآن کریم، سوره کوثر، آیه یک میفرماید: ما تورا (چشمه)کوثردادیم.کوثر به معنای خیر کثیر ومنظور ازآن فاطمه زهراسلام الله علیها ست .

براستی انسانیت با اسلام اوج گرفت.

چشم دل باز کن که جان بینی/ آنچه نادیدنیست آن بینی

پوسته ی تمدن کشورهای شرق وغرب، در قالبی تهی از خوی انسانیت، بوی گندیدگی گرفته ودرجلد ماری فرورفته که از لانه ی خود سربرآورده وقدرتی جز پرتاب زهر سمی اش ندارد؛ واین مار تمدن چقدر برای احیای خود نیازمند پوست انداختنش است؛ در هر زمانی به رنگ ولعابی جلوه گری میکند؛ امروزه روز در شکلی دیگر، ستم است که از همه سو بر سر زن بیچاره وارد میشود، بی آنکه خود بفهمد چه بلایی سرش می آید .ولی محتوا همان است که بود! سوء استفاده از زن.

واگر قرار باشد دنیا در دستان همین ستمگرانِ نسبتِ به زن، اداره شود، معلوم نیست هویت انسانی زن به کجاها کشیده شود...

درمقاله بعد، به حول وقوه الهی، به موضوع  برهنگی وحجاب پرداخته خواهد شد.

 

انتهای پیام/

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار