معاون سابق شهردارسابق تهران گفت: آقایانی که قبلا درباره باغ کتاب تا چه حد سیاه نمایی می کردند امروز در باغ کتاب تهران نشست های مشترک با ادیان واقلیت های مذهبی برگزار می کنند.

ناصر امانی معاون برنامه وبودجه دکتر قالیباف درشهرداری تهران در گفتگو با افکارنیوز با اشاره به اینکه شهریور ماه سال جاری گزارش هزار صفحه ای از عملکرد شهرداری تقدیم شورای چهارم وسپس شورای پنجم شد در واکنش به گزارش آقای نجفی گفت: پیش از آنکه آقای نجفی گزارش پانصد صفحه ای را رونمایی کنند شهرداری  تهران در شهریور سال جاری با تقدیم گزارش هزار صفحه ای تحت عنوان سند تحویل و تحول شهر تهران به شورای چهارم و شورای پنجم مجموعه فعالیتها ودستاوردهای خود را  به صورت شفاف در اختیار نمایندگان دو دوره شورای شهر قرار داده بنابراین اگر آقای نجفی گزارش 500 صفحه ای نوشتند ما پیش از ایشان 1000 صفحه گزارش از تهرانی که در سال 84 تحویل گرفتیم تا سال 96 به اعضای شورا ارائه کردیم.

وی با اشاره به اینکه گزارش کاملا براساس اغراض سیاسی نگاشته شده خاطر نشان شد: بهتر است بگوییم رویکرد آقای نجفی درگزارش مطرح شده مبتنی برواقعیت ودلسوزی برای شهرنیست؛ بلکه گزارشی  کاملا یک طرفه با رویکرد اثبات وجود فساد سیستمی در شهرداری تهران است. بی شک ایشان به هیچ وجه تمایلی به اعلام دستاوردها و پیشرفتهای مدیریت شهری تهران نداشته اند. جهت گزارش ایشان مبتنی بر پیش فرض های قبلی ومسائلی که دوستان اصلاح طلب به دنبال آن هستند بود  که این بار از زبان شهردار تهران بیان شد تا مثلا آن را به عنوان سند و سابقه ای در تاریخ مدیریت شهری دکتر قالیباف لحاظ کنند.

مردم باور نمی کنند

امانی درادامه افزود: به نظر میرسد آقای نجفی و تیمشان در حال فرار به جلوهستند تا بعد از چهار سال آینده که موفق به ایجاد تغییرات عمده یا تحقق پروژه های بزرگی نشدند،  با ارجاع دادن ناکارآمدی خود به اشکالات دوره قبلی راه فراری داشته باشند! اما نکته مهم عدم باورپذیری مردم است. نکات مطرح شده درگزارش ایشان به هیچ وجه باور کردنی نیست چرا که مشاهدات عینی و روزمره مردم در طول دوازده سال گذشته را نمی توان منکر وبه سخره گرفت. تغییرات عمده ای که طی  سال گذشته در تکمیل زیر ساختها و ایجاد بزرگراه ها که از جمله آنها می توان به بزرگراه امام علی و پل طبقاتی صدر اشاره کرد موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. توسعه فوق العاده خطوط متروی تهران؛ بهره برداری خطوط جدید و تکمیل کردن خط  6 و7 که متاسفانه در پایان دوره دکتر قالیباف با عدم توجه مسولین جدید شهرداری و شورا مواجه شد از موضوعاتی است که مردم شهر هر روز با آن در تماس هستند.

وی درخصوص توسعه فضای فرهنگی و ورزشی در دوران مدیریت دکتر قایباف اذعان داشت: توجه واهتمام مدیریت شهری به موضوعات اجتماعی و فرهنگی که  در قالب احداث بیش از 5 میلیون متر مربع فضای فرهنگی- ورزشی است, احداث مجموعه هایی  چون باغ کتاب، باغ موزه دفاع مقدس؛ بوستان ولایت، بوستان جوانمردان، تئاتر خاوران، دریاچه خلیج فارس، برج میلاد و همه و همه از مواردی است که مردم می دانند در دوران مدیریت دکتر قالیباف به منصه ظهور رسیده است. جالب است آقایانی که قبلا درباره باغ کتاب تا چه حد سیاه نمایی می کردند امروز در باغ کتاب تهران نشست های مشترک با ادیان واقلیت های مذهبی برگزار می کنند که اتفاقا آقای شهردار تهران امروز از چنین پروژه فاخر فرهنگی در شهر تهران استفاده به عمل می آورد.

ناصر امانی با سیاه نمایی وسیاسی کاری گزارش شهردار تهران تصریح نمود: گزارش آقای نجفی سیاه نمایی بود. تصویر ناامیدانه ای ازعملکرد مدیریت شهری تهران توسط تیم سیاسی مخالف دکتر قالیباف در شورا وشهرداری تهران ارائه داده شد ، بنحوی که عمده تمرکز این گزارش بر مسائل مالی واقتصاد شهری قرار گرفته است. در این گزارش تلاش شده  با رقم سازی و ور شکسته نشان دادن شهرداری, مدیریت شهری سایق را فاسد وسیستم را ناکارآمد وغیر شفاف عنوان کنند. 

توقع بیشتری از نجفی می رفت

وی درانتقاد به آقای نجفی در خصوص بودجه شهر تهران  در12 سال گذشته گفت: اقای نجفی که خود را ریاضی دان و  نخبه ریاضی می دانند در ابتدای گزارش فرمودند در 12سال گذشت 224 هزار میلیارد تومان در شهر تهران هزینه شده در حالی که بنده به عنوان مسول برنامه بودجه شهرداری تهران از ایشان به عنوان فردی که شش سال عضو کمیسیون  بودجه و برنامه شورای سوم بوده بر چنین اظهار نظری خرده می گیرم که چطور چنین رقمی را اعلام می کنند در حالی که می دانند کل بودجه مصوب شهرداری از سال ( 84 تا پایان 95) 118 هزار میلیارد تومان است چرا در صحن علنی و از تریبون شورای شهر؛ 118 هزار میلیارد تومان را با شاخص تورم سال  95 تقسیم  وبه 224 هزار میلیارد تومان تبدیل کرد؟بی تردید آگاهان به حسابداری ومدیریت شهری متوجه فلسفه چنین عدد سازیهایی می شوند!

امانی دراین باره افزود: ایشان بدهی شهرداری را ضربدر سه کرده و عنوان کردند شهرداری 52 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. آقای نجفی بدهی های ثابت نشده ای را که اصلا حسابرسی نشده برای خود در نظر گرفته و به حساب شهرداری گذاشته ند. جالب است بدانیم ایشان پروژه های نیمه تمام ما را به عنوان بدهی اعلام کردند, پروژ ه هایی که هر سال در بودجه شهرداری اعتبارگرفته و تکمیل می شود یعنی به جزیی از دارایی هایی و ثروت شهر تبدیل می شود در حالی که به هیچ وجه بدهی  محسوب نمی شود.

نجفی شش سال در کمیسیون برنامه و بودجه شورا بود و مصوبات بودجه را امضا می کرد

امانی توضیح داد: آنچه به عنوان مناقصه در شهرداری انجام می شود منبعث شده از قانون شهرداریها وقانون مالی شهرداری تهران که به تصویب مجلس رسیده می باشد بنابراین شهرداری امکان برگزاری هیچ مناقصه ای خارج از قانون را ندارد. در واقع قانونمشخص کرده که چه وقت باید ترک تشریفات یا مناقصه برگزار کرد. حد و حدود مناقصه ها هر سال توسط کمیسیون بودجه در شورای سوم و چهارم مشخص می شد بنابراین فساد و تخلفی وجود ندارد و مستندات به صورت قانونی ارائه شده است.

وی با انتقاد به موضع گیری آقای نجفی وطرح سوال  از ایشان اظهار داشت: بودجه شهرداری در 12سال گذشته توسط  شورای سوم و چهارم  تصویب شده که شش سال آقای نجفی در کمیسیون  برنامه  وبودجه  حضور داشته و اتفاقا ایشان  زیر آن را امضا کرده اند! به قول اقای حکیمی پور از اعضای اصلاح طلب شورای چهارم و از مخالفین جدی آقای دکتر قالیباف خطاب به آقای دکتر نجفی که  بسیاری از پروژه های تهران که  زیر سوال بردید در دوره ای که خود شما در شورا بودید کلنگ زده یا افتتاح شده آیا شما در این مدت یک بار از عملکرد شهرداری تهران اشکال گرفتید چطور می شود بعد ازشهردار شدن در موضع مخالف قرار گرفتید؟

امانی گفت: در گزارش اقای نجفی به واگذاری 670 تا 680 ملک شهرداری اشاره شده  در حالی که واگذاری املاک به صورت قانونی بوده است. فروش یا تملک املاک در بودجه پیش بینی شده و با مجوز شورای شهر بوده است. اگر منظور ایشان  واگذاری برای بهره برداری است که ازاختیارات شهرداری به شمار می رود. برابر قانون شهرداری، شهردار می تواند املاک شهرداری را در اختیار موسسات خیریه یا عام المنفعه ها که به مردم خدمات رسانی دارند قرار دهد که طبق مدت مشخص در قالب قرارداد انجام گرفته که با پایان یافتن مدت قرار ارد ملک یا تمدید یا تحویل گرفته می شود بنابراین تخلفی صورت نگرفته است.  اگر منظورشان تملک املاک در قالب بودجه نقدی وغیر نقدی شهرداری است باید گفت بودجه شهرداری براساس بودجه شورای شهر غیر نقدی است و اگر  بوده ملکی  تهاتر یا به فروش رسیده یا واگذار شده در قالب بودجه شهرداری تهران و در تخصیص بودجه لحاظ شده چرا در گزارش آقای نجفی به آن اشاره ای نشده است؟ 

 ناصر امانی با رد ادعای همکاری شهرداری با ناجا واستفاده از بودجه شهرداری در انتخابات تصریح نمود: مهمترین کشفی که آقای نجفی به اصطلاح از آن در این گزارش رونمایی وآن را به عنوان یک فساد بزرگ عنوان کرد؛ قرارداد 1 میلیارد و700 میلیون تومانی است که به زعم ایشان با ناجا بسته شده که این مساله دروغ محض است و شهرداری چنین قراردادی با ناجا نداشته است. این قرارداد با شخصیت حقیقی در راستای یک کار مطالعاتی منعقد شده و عمده مبلغ قرار داد هم  به  حساب کارپرداز مالی حوزه معاونت نه به حساب رئیس دفتر معاونت بازگردانده شده که همه این بودجه نیز صرف هزینه های ماموریتی و جاری معاونت شده که  اسناد آن موجود است که تحویل معاون جدید شهردار تهران شد. ما به شدت هزینه کرد این مبلغ را در انتخاب ریاست جمهوری تکذیب می کنیم واین حق را برای خود قایل هستیم در صورت صلاحدید دکتر قالیباف حتما از طریق مراجع قضایی وقانونی اتهام مورد پیگیری واقع شود.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار