نجفی شهردار تهران امروز گزارش ۵۰۰ صفحه ای را در خصوص عملکرد مدیریت گذشته شهر تهران به شورای شهر ارائه کرد.

نجفی در این گزارش بیشتر به جای اینکه به بیان گزارشی از عملکرد چند ماهه خود ارائه دهد به سیاه نمایی عملکرد 12 ساله دوران قالیباف پرداخت، این در حالی است که از چندی پیش شهرداری اعلام کرده بود که گزارش 100 روزه را ارائه می دهد.

جالب اینکه نجفی بعد از ارائه گزارش از ضعف های دوران قالیباف در بین خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا به هیچ نقطه مثبتی در گزارش سند تحویل و تحول در 12 سال گذشته اشاره نشده است، گفت: در سند 500 صفحه‌ای به نقاط قوت و همینطور ضعف به صورت کامل اشاره شده است و با توجه به اینکه همه سند را نمی‌توانیم ارائه دهیم تنها به نکات ضعف اشاره کردم تا با همراهی شهروندان و اعضایشورای شهر بتوانیم نقاط ضعف خود را کاهش دهیم.

آیا اینکه تنها نقاط ضعف گفته شود سیاه نمایی نیست؟ گزارشی که آقای نجفی ارائه کرده این تصویر را به ذهن متبادر می سازد که گویا تهران را مانند هیروشیمایی تحویل گرفته که به ان حمله اتمی شده است؟

آیا اینکه فقط به قول آقای شهردار ضعفها گفته شود و هیچ نکته مثبتی در ارائه گزارش داده نشود سیاسی کاری نیست؟

آیا آقای نجفی میزان حمل و نقل عمومی قبل از دوران دکتر قالیباف را به یاد دارد که چگونه بود؟ 

بر اساس آمار تهران تا قبل از سال 84 حدود 70 کیلومتر خط مترو داشت که به چند ایستگاه محدود می شد. اما با ورود قالیباف در شهرداری و نگرش مدیریت جهادی و توسعه حمل و نقل عمومی  در آن سال ها که  تهران نه خط اتوبوس بی آرتی داشت و نه خطوط رنگی مترو و نه سیستم تاکسیرانی شهرداری شروع به کار کرد و در دوره مدیریت جهادی قالیباف در شهرداری تهران، بیش از 5 خطاتوبوس بی آرتی و 8 خط رنگی مترو در طول این 12 سال مورد بهره برداری قرار گرفت.

از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد ۴۳ درصد از بزرگراه‌های شهر تهران معادل ۲۳۱ کیلومتر در یک دهه اخیر ساخته شده است. 

بسیاری از آمارها از عملکرد درخشان و جهادی قالیباف در 12 سال مسئولیت شهرداری تهران حکایت دارد اما اصلاح طلبان بعدر از روی کار آمدن در شهرداری و شورای شهر متاسفانه با برخی سیاه نمایی ها اظهاراتی داشتند با این عنوان که تهران به 100 سال قبل برگشته و خرابه تحویل گرفته اند، و با این حرف ها به جای اینکه برنامه جامع خود برای اداره شهر تهران را ارائه دهند تنها به تخریب این چهره انقلابی پرداختند زیرا اگر در آینده نتوانستند کارنامه ای همچون قالیباف ارائه دهند بگویند ما از اول گفتیم خرابه تحویل گرفتیم!

آقای نجفی بهتر بود به جای اینکه گزارشی از ضعف های قالیباف ارائه دهد می گفت برای تهران چه برنامه ای دارد و در این ماهها چه کار کرده است؟

آیا در این ماهها به غیر از تغییرات مدیریتی و مصوبه هایی همچون خوردن چای و قهوه در صحن شورا و خرید تبلت و خودروی صفر کیلومتر گزارش دیگری نیز ارائه شده است؟

آیا آقای نجفی و دیگر اصلاح طلبان شورای شهر انتخاب محمد باقر قالیباف و مدیریت شهری تهران در زمان مدیریت وی در لیست برترین های دنیا توسط اتحادیه شهرداران کلان شهرها به عنوان معتبرترین نهاد این حوزه در دنیا را فراموش کرده اند؟

اگر بر اساس معیارهای جهانی و بر معتبرترین منبع بررسی عملکرد شهردارهای جهان قالیباف در لیست برترین ها قرار گرفته پس این گزارش پر از ضعف چیست؟

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار