چندی است که با کنار رفتن بازی های رایانه ای و داغ شدن بازار بازی های موبایلی مجوز گرفتن و الزام به رعایت رده بندی سنی برای انتشار بازی موبایلی در مارکت های دیجیتال قانونی کمرنگ شده است و در گوشه های نیز بی رنگ

چهره ها و پوشش های نامناسب زنانه نقشه های غیر زنانه برای زنان ،ترویج رفتارهای نامناسب مانند غارت و حمله برای کسب امتیاز و پیشرفت در بازی، در بسیاری از بازی ها که برخی نیز به زبان فارسی ترجمه شده اند در مارکت های داخلی به راحتی قابل دانلود است حتی در صفحه اول قرار میگیرد. گویی اخطارهای نظام رده بندی سنی اسرا در نظارت بر این بازی ها را لازم ندانسته و شاید هم به صورت تشریفاتی به رده بندی سنی اهمیت می دهند!

 

ولنگاری فرهنگی در برخی از مارکت های دیجیتال عرضه بازی

 

 
یکی از این نمونه ها بازی کلش او مافیا است که انواع و اقسام موارد نامناسب را اعم از پوشش بد، رفتارهای ناهنجار مانند غارت و حمله، چت های نامناسب، ازدواج مجازی و به صورت آنلاین در قالب بازی حتی با همجنس و حتی بدتر ازدواج بازیکنی که کاراکتر زن دارد و در بازی ازدواج کرده و دوباره بازی اجازه ازدواج با بازیکنان دیگری را به او میدهد، نمونه‌های این موارد نامناسب است که در بازی فوق وجود دارد و متاسفانه به زبان فارسی ترجمه و در صفحه اول دو مارکت معروف قرار گرفته است!
 
 
از آنجاکه یکی از الزامات رشد سالم صنعت گیم نظارت بر محتواهای نا سالم  بازی هاست که توسط نظام رده بندی سنی اسرا که زیر مجموعه بنیاد ملی بازی های رایانه ای است انجام می شود سوال اصلی اینجاست که چرا مارکت ها نظام رده‌بندی سنی را جدی نگرفته و اقدام به انتشار چنین بازی های می کنند ؟ آیا عزم جدی برای سامان دادن به آنها وجود ندارد؟

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار