یک کارشناس رسانه گفت: ارتباط غیرکلامی نکته بسیار مهمی است و واژه‌ها و کلمات تنها 7 درصد نقش دارند و 38 درصد مربوط به لحن صدا و 55 درصد دیگر مربوط به زبان بدن است، ارتباط غیرکلامی تمامی نشانه‌ها و علاماتی را در برمی‌گیرد که معنا را از راهی غیر از زبان منتقل می‌کند.

حسین کیا در دوره تربیت مربی فضای مجازی که به همت دفتر استان قزوین سازمان فضای مجازی سراج و  همکاری قرارگاه فضای مجازی سپاه قزوین در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برگزار شد، در کارگاه تکنیک‌های اقناعی و تفکر انتقادی مخاطب اظهار کرد: در فرایند ادراکی باید توجه داشت که صرفاً داشتن محتوای مفید برای انجام ارتباط موفق کافی نیست بلکه در مرحله نخست باید با استفاده از خلاقیت و عناصر جذاب نظر مخاطب را به خود جلب کنیم.

وی ادامه داد: همیشه اول هر فیلم و پیام بازرگانی باید یک گره ایجاد شود تا توجه مخاطب را به خود جلب کند، مخاطب در این شرایط احساسی تصمیم می‌گیرد و نمی‌تواند به‌درستی انتخاب کند.

این کارشناس رسانه با اشاره به پردازش پیام‌ها در مغز تصریح کرد: نیمکره چپ مغز کلامی و پردازش پیام‌ها در آن ارادی است درحالی‌که سمت راست مغز تصویر و پردازش پیام‌ها در آن غیرارادی است و هیجان‌ها به آن غلبه دارند، تصاویر معمولاً در ذهن ثبت می‌شود و در بخش خزنده مغز پردازش و فهم می‌شوند جایی که احساسات قوی در آنجا پردازش می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: تصویرسازی ذهنی در انتخاب‌های ما بسیار اهمیت دارد برای مثلاً اگر برای خرید به فروشگاه بروید چیزی را می‌خرید که قبلاً خریده بودید و در ذهن شما ثبت‌شده بود.

وی افزود: نیمکره راست در بخش اقناعی دارای اهمیت است، تصاویر در نیم‌کره راست ما به‌صورت اتفاقی ثبت می‌شود بنابراین برای انتقال معنا از موارد و زوایای مختلف باید استفاده شود.

کیا تأکید کرد: ارتباط غیرکلامی نکته بسیار مهمی است و واژه‌ها و کلمات تنها 7 درصد نقش دارند و 38 درصد مربوط به لحن صدا و 55 درصد دیگر مربوط به زبان بدن است، ارتباط غیرکلامی تمامی نشانه‌ها و علاماتی را در برمی‌گیرد که معنا را از راهی غیر از زبان منتقل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اغلب پیام‌های رسانه‌ای این است که مخاطب خود را قانع کنند که به چه جیزی اعتقاد پیدا کنند و یا کاری را انجام دهند بنابراین متقاعدسازی در ذات رسانه نهفته است و اگر رسیدن به این هدف موفق نشود، عملاً در انجام‌وظیفه ذاتی خود شکست‌خورده است.

این کارشناس رسانه یادآور شد: نظریه‌ها به ما قدرت پیش‌بینی می‌دهند و نظریه اقناع مخاطب 4 مرحله برای اقناع مخاطب بیان می‌کند که شامل جذب توجه مخاطب، پدیدآوردن اعتبار و اعتماد برای خودشان، شبیه‌سازی آمال و آرزوهای خودشان در وجود ما، تحریک ما برای اقدام به یک عمل است.

این کارشناس رسانه تصریح کرد: گواهی دادن، همراهی با جماعت، افراد زیبا و جاذبه‌های جنسی ازجمله تکنیک‌های اقناع هستند که اغلب به‌صورت غیرمستقیم و بر روی نیمکره راست مغز تأثیرگذار است، مخاطبان در برابر این پیام‌ها بدون دفاع هستند.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار