کدخبر: 2484

طی ۴ سال گذشته جایگاه ایران از نظر رتبه بیکاری در میان کشورهای جهان از ۸۰ به ۹۰ نزول کرد.

 طی ۴ سال گذشته جایگاه ایران از نظر رتبه بیکاری در میان کشورهای جهان از ۸۰ به ۹۰ نزول کرد که نشان‌دهنده تاثیر رکود اقتصادی و از بین رفتن رونق واحدهای تولیدی است.

دولت معتقد است افزایش  جمعیت جویای کار و یا جمعیت فعال کشور دلیل اصلی نرخ بیکاری بوده اما از سوی دیگر با وجود عواملی چون مشکلات نظام بانکی و افزایش واردات و کاهش رقابت پذیری واحدهای تولیدی، به کارگیری جوانان در بین تولید کننده ها با چالش رو به رو بوده است. رکود در تولید موضوعی است که دولت تمایلی به پذیرش آن ندارد.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار