تفاوت دو دیدگاه!

کدخبر: 2447

عشق من آقای خامنه ای است، بیش از 50 سال است که ما با هم دوست و همکار هستیم و اسرار جدا از هم نداریم و در همه مسایل با هم مشورت می کنیم. البته طبیعتا ممکن است در مواردی با هم اختلاف نظر پیدا کنیم.... اما ایشان رهبرند و من حجت دارم و قانونا و شرعا باید از ایشان تبعیت کنم.

مصطفی امینی خواه: حسن روحانی در مراسم معرفی و دفاع از کابینه جدید در مجلس شورای سلامی اظهار داشت: رهبری، بزرگ ما هستند و به عنوان کسی که 50 سال است با او رفاقت دارم، معمولا درباره مسائل مهم با ایشان مشورت می‌کنم و ایشان هم با کمال محبت نظر می‎دهند.


اما این عبارات را قیاس کنید با نحوه ابراز ارادت مرحوم هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب:

عشق من آقای خامنه ای است، بیش از 50 سال است که ما با هم دوست و همکار هستیم و اسرار جدا از هم نداریم و در همه مسایل با هم مشورت می کنیم. البته طبیعتا ممکن است در مواردی با هم اختلاف نظر پیدا کنیم.

... اما ایشان رهبرند و من حجت دارم و قانونا و شرعا باید از ایشان تبعیت کنم.

... ما گاهی جدا از هم تصمیم می گیریم اما وقتی به هم می رسیم متوجه می شویم که افکارمان به هم نزدیک است.

این سخنان را در کنار نام نیاوردن از مرحوم هاشمی در مراسم تنفیذ و تحلیف قرار دهید.

قرائن کاملا حکایت از آن دارند که روحانی ، خودش را وارث معنوی هاشمی می داند و توقع دارد او را در جایگاهی که آن مرحوم در میان اصلاحاتی ها و اعتدالی ها داشتند باور کنند.

آیا سرسپردگان دیروز هاشمی ، روحانی را در قواره و وقار او می بینند؟ آیا او را فصل الخطاب قرار خواهند داد؟

باید کمی صبر کرد ...

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار