چند روز پیش در یکی از مدارس تهران اتفاقی افتاده است که نشان از سرایت خفقان در دولت تدبیر و امید از سطح جامعه و سخنرانی های آقایان به مدارس و منازل دارد.

به گزارش قزوین خبر؛ چند روز پیش در یکی از مدارس تهران اتفاقی  افتاده است که نشان از سرایت خفقان در دولت تدبیر و امید از سطح جامعه و سخنرانی های آقایان به مدارس و منازل دارد.

بنا بر این گزارش یکی از مدارس منطقه 21 تهران اولیای یکی از دانش آموزان را احضار کرده و به آنها تذکر داده است که مباحث سیاسی و انتقادات شما علیه رییس جمهور روحانی، توسط بچه خردسال شما به سایر دانش آموزان منتقل می شود که نباید اینکار صورت بگیرد!؟

به گزارش خبرنگار ما، اما حکایت اصلی این ماجرا از آنجا آغاز شده است که در ایام انتخابات مباحثی بین دانش آموزان دوره ابتدایی این مدرسه در می گیرد و دوتا از دانش آموزان در له و علیه دونامزد اصلی انتخابات یعنی حجت الاسلام رییسی و روحانی سخنانی را بر زبان می آورند که به گوش مدیر این مدرسه می رسد.

اما متاسفانه در ادامه این رویداد مدیر این مدرسه اولیای دانش آموزی که علیه رییس جمهور روحانی سخنی گفته بود را به مدرسه فراخوانده است و طی تذکر شدید الحنی از وی خواسته است که نباید در منزل سخنانی علیه رییس جمهور بر زبان بیاورید که فرزند شما آن را در مدرسه بازگو نماید؟!

به گزارش عصر امروز آنچه که از برنامه های دولت تدبیر و امید معلوم است ظاهرا دیوار کشی در میان مردم می باشد و همچنین رواج القای این مطلب که هرکسی با ما نیست علیه ماست لذا آنچه نیز طی روزهای اخیر در جامعه اتفاق افتاده که حتی برخی تاب شنیدن یک شعر انتقادی را نیز ندارند و می خواهند همه صداهای مخالفین در نطفه خفه شود نیز گواهی بر ادعای ما می باشد.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار