فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام سجاد(ع) با بیان اینکه همه باید در تحقق آن موضوعی که در سال نامگذاری شده است گام بردارند گفت: محور تحقق اشتغال و تولید تکیه بر امکانات داخلی است.

محرمعلی والدی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام سجاد(ع) در گفتگو با قزوین خبر؛ اظهار کرد: مساله اقتصاد، تولید و اشتغال از جمله مسائل کلیدی و اساسی کشور است و رهبری نیز در بیانات خود در آغاز سال جدید به این موضوع اشاره داشتند.

وی درباره نامگذاری شعال سال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، افزود: بحث اقتصاد آنقدر اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در سه سال متوالی در نامگذاری سال، به آن توجه داشتند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین ادامه داد: از عمده ترین مسایل کشور اشتغال و رونق تولید است که بدون شک بدون سرمایه گذاری در کارگاه های تولیدی امکان پذیر نخواهد شد.

وی تصریح کرد: واقعیت آن است که عدم تحقق اشتغال و تولید باعث چیره شدن دشمنان و بیگانگان بر جامعه خواهد شد و لازم است مسئولان مربوطه به این باور برسند که لازم است آن را اجرایی کنند.

والدی در پایان با بیان اینکه تکیه بر امکانات داخلی و نیروی انسانی از محورهای تحقق اشتغال و تولید است، یادآور شد: زمینه تحقق شعار امسال در برنامه ششم توسعه از سوی مجلس صورت گرفت و در برخی از مواد آن دولت مکلف به افزایش تولید و اشتغال شده است.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار