ندا حبیبی

کدخبر: 216

تمام تلاش دشمن در بوجود آوردن فرقه های مختلف و اختلاف اندازی های فراوان در بین مسلمانان بخاطر آن است که از آیه صحیح قرآن در رابطه با فراگیری جهان از اسلام و ظهور منجی مسلمانان جلوگیری کنند.

یکی از مسایلی که مورد مباحثه جامعه ی جهانی امروزاست، سازش یا عدم سازش بین شیعه و سنی می باشد.

از لحاظ جغرافیایی کشورهایی از قبیل ایران ،بحرین،لبنان،آذربایجان، قسمتی ازعربستان (یمن)شیعه نشین هستند.که کشور ایران با وجود ۹۶درصد شیعه بیشتربن مقدار را شامل می شودو کشورها یی از قبیل مصر، فلسطین، سوریه، افغانستان جمعییت سنی بیشتری را تشکیل می دهند


کشورعربستان مرکزحکومت پیامبر اکرم:
عربستان یا همان شبه الجزیره عرب با وجود آنکه مرکز ظهور اسلام و گسترش آن می باشد از دوره بوجود آمدن امپرا طوری عثمانی با ظهور فرقه جدیدی به نام وهابیت مواجه شد.

وهبیان یا همان سلفیان از پیروان خاص عقاید ابن تیمیه ملقب شیخ الاسلام که فقیه و متکلم مسلمان دوره مغول بود هستند.

ابن تیمیه در فقه حنبلی فعالیت می کرد اما فتواهایش محدود به آن نشد و بسیاری از فتواهای او از مذاهب چهار گانه اهل تسنن خارج شد.ابن تیمیه  بخاطر عقاید خارج از فقه از طرق علمای زمان خود تکفیر شد. ابن تیمیه در واقع عقاید سلفیان مبنی بر بازگشت به عقاید خاص دوره رسول الله بود و عقیده داشت اسلام واقعی دست خوش  تغیرات و انحراف شده است.

 

فرقه ی وهابیت:
فرقه وهابیت از مکه بویسله شخصی به نام محمدعبدالوهاب گسترش یافت. عبدو الوهاب در دوره ی امپراطوری عثمانی  تحت تاثیر عقاید ابن تیمیه قرار می گیرد عقاید انحرافی خود را گسترش می دهد.عبدالوهاب بوسیله جاسوس انگیلسی به نام همفر برای انجام ماموریت انگلیسی  ها اتخاب می شود.

 اما ماموریت انگلیسی ها چه بود؟

انگلیسی ها برای رسیدن به هدف شوم خود( تصاحب دنیا )به دنبال آن بودند که اختلاف را بین مذاهب اسلام افزایش دهند .

آنها اعتقاد داشتند بهترین راه برای ازمیان برداشتن اسلام و بهره کشی از مسلمانان اختلاف بین مذاهب اسلامی است . و به این نتیجه رسیدند که بهترین روش برای بروز اختلاف بوجود آوردن فرقه ای جدید با دستورات و احکام جدید است تا به این صورت هم ا ختلاف بین چند فرقه افزایش پیدا کند هم به جهانیان، اسلام مجهول و ناشناخته ای ارایه شود.زیرا احکام و عقاید اسلامی موافق آزادگی است و کاملا مخالف با عقاید استعماری انگلیسی هاست .

 بنابراین باید احکام اسلامی توسط احادیث و روایات مجهول  کاملا تحریف شودکه البته عقاید ابن تیمیه و درادامه عبدوالوهاب راه رسیدن به این هدف شوم بود.


تحلیل شخصیت محمدعبدو الوهاب:
در دوره خلافت دو نیروی قدرتمنداسلامی ایران و عثمانی،عبدوالوهاب سنی پس از بررسی های فراوان انگلیسی ها برای بوجود آوردن فرقه وهابییت انتخاب می شود. عبدوالوهاب کاملا شخصیت لجبازو بلند پروازی داشته است.تا آنجا که بااحکام خلافای اهل سنت نیز مخالفت می می کرد و خلافای اهل سنت را نیز قبول نداشته است و عقیده داشت قرآن و سنت بجا مانده برای مسلمان بودن کافیست و هیچ اعتقادی بوجود امام یا خلیفه نداردو عملا نه تنها عقاید سنی هاو شیعیان را قبول نداشته است ، بلکه با استفاده از عقاید و تفکرات خود احکام اسلامی را رد یا می پذرفت و یا حکم اسلامی جدیدی طرح می کرد.
عبدو الوهاب توسط یک جاسوس انگلیسی تغذیه فکری می شودو به این نتیجه می رسد که برای بوجود آوردن فرقه ای جدیداز سمت خدا انتخاب شده است . وی در دوره ی تبلیغ فرقه ی جدید خود کاملا از طرف انگیلسی ها تامین می شد.و آرامش او لحظه ای مخاطره نشد.
پدرو برادر محمد عبدو الوهاب جزعالمان اهل تسنن بودندوب خاطر انحراف محمد عبدو الوهاب بارها اورا سرزنش می کردندومردم را به تکذیب وی دعوت می کردند.اولین کتابی که بر ضد عقاید وی نوشته شد کتاب (منهج الرشاد) نوشته شیخ جعفرکاشف الغطا است.که نسبت یه عقاید وهاب بشدت انتقاد کرده است.
محمد عبدو الوهاب این جوان خود فروخته و جویای نام با حمایت انگلیسی ها می تواندحامیان فرآوانی در عربستان گرد خود بیاورد.دلیل انتخاب مکه بوسیله انگیلیسی ها این بود که مرکزاسلام را تحت الشعاع اهداف خود قرار دهند تا بتوانند تفکرجهانیان را نسبت به دین اسلام نابود کنند و طبق برنا مه ریزی های خود از دوره ی بوحود آمدن وهابیت تا یک قرن بعد اسلام به کلی نابود می شود. و برای رسیدن به این هدف وهابی ها، یا بهتر بگویم انگلیسهااز نابودو ویران کردن مرکز عبادت مسلمین جهان یعنی کعبه ابایی ندارند.
وهابی ها طبق عقاید انحرافی این تیمیه عقیده دارند که نباید قبور مسلمین و پیامبر و امامان معصومین مورد احترام قرار گیرد.و به همین دلیل سعی در ویران کردن قبور مسلمین وا ئمه معصومین دارند.

اما این تفکر وهابی ها از جایی نشآت می گیرد که انگلیسی ها به دنبال نابود اسلام هستند واعتقاد دارند که باید هرچیزی که مربو ط به اسلام است را در دنیا نابود شود تا دیگر نشانه ای از اسلام باقی نماندو باید مانع عبادت مسلمانان یا به عبارتی مانع یاد آوری دین اسلام به مسلمانان بشویم عبادتگاهها و بقعه های متبرکه باعث یاداوری دین به مسلمانان میشود.بنابراین با انتشار دادن عقیده ابن تیمیه و عبدوالوهاب(به طور غیر مستقیم) که احترام به بقعه ی امامان شرک محسوب می شود،سعی در نابودی تدریجی نشانه های اسلام در سرتاسر جهان دارند.
از اقدامات امروزه وهابی هادراطاعت ازاین فریضه دینی خود، می توان به خراب کردن قبور مسلمین درعربستان ، ویران کردن خانه حضرت فاطمه (س) و پیامبراکرم (ص)،جلو گیری از سا خت حرم معصومین در قبرستان بقیع،و بمب گذاری در حرمهای شرفین، اشاره کرد.
آنها انجام این فریضه را به خواست خداوند و پیامبرش می داننددر حالی خداوند در قرآن  می فرماید:

(هرکس شعائر الهی را تکریم کندآن نشانه تقوای الهی است) شعاِئر جمع شعئره به معنای نشانه و علامت است.و کاملا واضح است که قبور مسلمین جزشعائردین محسوب می شود و هرکس آنها را مورد ستایش خویش قرار دهدمومن است.چگونه است که در سوره حج، شتری که برای مناسک حج انتخاب می شود نسبت به شترهای دیگربرتری می یابدو طبق آیه قرآن جز شعائردین محسوب می شود اما بقعه ائمه جزشعائر حساب نمی شود
وهابی ها این آیه را نادیده می گیرند و به احادیث جعلی خود که حتی راویان ناشناخته ای دارند بسنده می کند.قرآن کریم صراحتا در آیه ای به پیامبرش می فرماید:بگو من از شما هیچ مزدی طلب نمی کنم جز ابراز علاقه به خویشاوندانم
و در آیه ۳۵و۳۶سوره ی نور به تکریم خانه هایی می پردازد که در آن خداوند یاد می شوند.

 آیا این در تناقض باعقاید سلفیان مبنی بر ویران کردن خانه حضرت رسول نیست؟
آیا خانه ای هست که بیشتر از خانه ی دختر حضرت رسول رفیع تر باشد؟ 
وهابی ها در تلاشند که خود را به اهل سنت یکی کنند و در تلاشند که شاخه های مختلف اهل سنت را برای نابود کردن نسل شیعه با خودهمراه کنند.در حالی که خیلی از عقایدشاخه های دیگراهل تسنن  مشترک با شیعه است.

دشمنان اسلام برآنند که چهره ی خشنی نسبت به اسلام در جهان منتشر کنند .

بعد از مرگ عبدوالوهاب یاران او راهش را ادامه دادندویکی از یارانش به نام امیر سعود وهابی در سال ۱۲۱۶با جع اوری سپاهی به شهر کربلا که مرکز قلبهای شیعیان است حمله می کنند و به قتل و خونریزی و چپاول می پردازد.و بسیاری از زائران کربلا را الل خصوص ایرانی ها را به قتل می رساندوآنچنان بی آبرویی به بار می آورد که قابل وصف نیست.

شیعه کشی و نابودی نسل شیعه یکی ا زاهداف شوم انگیسی هاست زیرا در عقاید خاص شیعیان به روحیه جهاد واز خود گذشتگی برای دین و ناموس و مملکت بسیار سفارش شده است .و این مخالف اهداف انگلیس ها برای رسیدن به ممالک خاورمیانه است.انگلیسی ها برای حذف فتواهای مربوط به جهاد از کتب اسلامیبسیار تلاش می کنند ..

ازجمله فعالیتهای آنان برای رسیدن به این هدف شوم وارد کردن این فتواکه هروهابی با کشتن ۷شیعه وارد بهشت می شودکمر به نابودی نسل شیعه در جهان کردند.

از جنایات امروزه وهابی ها می توان به کشتار مردم سوریه و عراق نام برد.طبق فتوای مفتی های عربستان جان و ناموس شیعه بروهابی هاحلال هست و کشتار مردم سوریه وعراق و تجاوز به نوامیس آنها برای سلفیان یک فریضیه  خاص دینی به حساب می آید.
وهابی ها دشمن مشترک سنی ها وشیعه ها در پی نابود ی اسلام واقعی است و برای همان با فتواهای مسخره وخنده دارسعی دارند که اسلام را یک دین بی پایه و اساس و توهمی به جهانیان معرفی کند.
یکی از فتواهای خنده دار وهابی ها مربوط به شیر دادن منشی زن به مدیر شرکت برای محرمیت منشی و مدیر است.که این حکم عملا تمسخر حکم اسلامی مربوط به شیر دادن بچه ی و محرمیتش با مادر است.
و یکی دیگر از عقاید خنده دار آنها این است که خدای موفرفری هر شب جمعه سوار بر خر خود می شود و بر سر پشت بام ها می رود و توبه خلایق را جمع می کند .

آیا عقیده خنده دار را می توان تحلیل کرد.؟

خداوندی که طبق آیه ها ی قرآن بی نیاز ستوده است ایا نیاز به خری دارد که سوار برآن شود.؟!!!!
ثروت هنگفتی که وهابی ها از فروش نفت بدست می آورند موجب شد ه است آنها تسلط بیشتری نسبت به کشورعربستان داشته باشند.
طبق( آیه ۳۵ سوره ی ابراهیم):ابراهیم از خداوند می خواهد که کعبه را مکان امنی برای زائران قرار دهد ولی آیا در حال حاضر خادمان کعبه آنجا را مکان امنی برای عبادت زائران قرار داده اند.؟

وهابی ها هزینه هنگفتی بابت چاپ کتاب در رابطه با زیرسوال بردن فرهنگ شیعه در عربستان می پردازند وهمچنین اجازه چاپ به هیچیک از کتابهای معتبرمربوط به اثبات شیعه نمی دهند.
جلوگیری از زیارت زنان:
یکی از تلاشهای دشمن برای از میان برداشتن اسلام این است که بی احترامی زن در دوره جاهلیت رااز اسلام بداند و بدین سبب اسلام رابا این استدلال که نسبت به زنان جفا پیشه کرده است زیرسوال ببرد بهمین سبب وهابی ها اجازه زیارت اهل قبور به زنان نمی دهند.

این عقیده رابرگرفته از احادیث جعلی با استدلالهای بی پا یه و اساس خود می دانند. به عنوان مثال نقل می کنند:و خداوند زنان زائررا از رحمت خویش دور کند.
این حدیث طبق احادیث که مستندات تاریخی دارد مبنی بردعوت مومنان به زیارت اهل قبورو همچنین از طرف علمای اهل سنت و شیعه منسوخ شده است

 طبق فرموده پیامبر:به زیازت قبور بروید که در مایه یاد اخرت است.
در این حدیث اشاره ای به اینکه فقط مردان به زیارت اهل قبور بروند نشده ا ست. درست است که این حدیث با با صیغه ی مذکر بیان شده است ولی آیا تمام آیات قران به علاوه آیاتی که مربوط به خواندن نماز و دادن زکات دعوت می شود با صیغه مذکر خوانده نمی شود؟پس چگونه است که زنان هم نماز می خوانند وهم زکات می دهند؟اماطبق گفه وهابی های نباید اهل قبور را زیارت کنند.

 

نتیجه گیری کلی:
تمام تلاش دشمن در بوجود آوردن فرقه های مختلف و اختلاف اندازی های فراوان در بین مسلمانان بخاطر آن است که از آیه صحیح قرآن در رابطه با فراگیری جهان از اسلام و ظهور منجی مسلمانان جلوگیری کنند. آیا دشمنان تا بحال نیندیشیده اند با توجه به تلاش فر آوانشان برای برچیدن اسلام از روی زمین چه چیز باعث شده است که اسلام همچنان باقی بماندو روزبروز گسترش یابد؟

ایا هنوز به این نتیجه نرسیده اند که قدرتی مافوق بشری این دین و آیین را حفظ کرده است.؟

آیا هنوز با خود می اندیشند که می توانند دین اسلام و حجت حی و حاضرش حضرت مهدی (عج) را از روی زمین محو کنند.؟!منابع:
همفر جاسوس انگلیسی ترجمه دکترمحسن مویدی
وهابیت جعفر سبحانی
سایت قم پاسخ به شبهات
وسایتهای مرتیط

ارسال نظرات

آخرین اخبار