کامران شریفی

کدخبر: 209

پيامبر اسلام (ص) فرمودند: بر شما باد جوانان كه قلب آنان رقيق تر و آماده پذيرش خير است، وقتي خداوند مرا براي بشارت و انذار مردم مبعوث كرد، سالخورده ها با من مخالفت كردند اما جوانان با من پيمان بستند

جايگاه والاي مسجد و اهميت حضور در آن و شركت در جماعات بر اساس آموزه‌هاي ديني و منابع و مستندات قرآني و روايي بر كسي پوشيده نيست.عليرغم اهميت مسأله ، در ارتباط با حضور در مساجد و جماعات در گروه هاي سنّي مختلف از جمله جوانان و نوجوانان با دو گروه مواجه هستيم، گروهي كه اهل مسجد و جماعات هستند و در هر شرايطي حضور در جماعات و مساجد را بر خود وظيفه مي‌دانند و گروهي كه متاسفانه در مساجد و جماعات به علل مختلف حضور نمي‌يابند.

بنابران گروه دوم بيشتر هدف و موضوع مقاله است.حال با توجه به اينكه كليه آموزه هاي ديني در ارتباط با حضور در مساجد و جماعات كه بر گرفته از كتاب الهي و روايات و سيره معصومين (ع)است، با فطرت انسان ها همسو بوده و مطابقت دارد؛ بنابراين شكّي نيست كه مي توان با به كار گيري روش ها و راه هاي متناسب ، بخش اعظمي از جوانان و نوجوانان مسلمان جامعه اسلامي را به اين امر مهم جذب كرد.

 

اهمیت حضور درمسجد و نماز هاي جماعت

 براساس احاديث وروايات « حضور درمساجد و عبادت درخانه خدا افزون برآن كه خود توفيقي بزرگ وكمالي ارزشمند نيز است، كمالات روحي ديگري را نيز درپي دارد.رحمت خاص خداوند، آمرزش الهي ،بهشت برين، همنشيني و همدمي بافرشتگان الهي ارآن جمله است»(نوبهار، 375ص 14).

براساس آيه 43 سوره بقره كه مي فرمايد« نمازرا بپا داريد وزكات دهيد و با ركوع كنندگان ركوع كنيد». مي بينيم كه قرآن امربه جماعت مي كند و دربسياري ازمتون و منابع ديني و روايي نيز وقتي از اهميت نماز صحبت مي شود منظور نماز جماعت است؛ درواقع « اصل تشريع نماز هاي يوميه به جماعت بوده وفرادي رخصت است »(طالقاني به نقل از رهبري ، 1380، ص 154).

دراهميت وارزش نماز همين بس كه رسول خدا(ص) مي فرمايند: «يك نماز جماعت ، بهتراز چهل سال نماز فرادي درخانه است»(مستدرك الوسائل به نقل از شيرازي ،1377ص 77).

همچنين در مورد حضور در مساجد مي بينيم كه در عصر پيامبر اكرم (ص) مسجد از مركزيت ديني، عبادي، علمي و فرهنگي برخوردار بوده و همين وضعيت را در زمان امام باقر (ع) و امام صادق(ع) باز مي بينيم. در همين راستا است كه پيامبر گرامي اسلام (ص) مي فرمايند:« هر كس براي تعليم يا تعلّم وارد مسجد شود همچون مجاهد در راه خداست» (به نقل از رهبري،1380،ص 240).

مي بينيم كه آيه ي 114 سوره بقره بازدارندگان از احياء مساجد را ستم كارترين مردم معرفي مي كند.ضمن اينكه « مهمترين شاخصه ي احياء مساجد، در حضور گسترده و فشرده ي آحاد مردم مسلمان در مسجد تجلّي مي يابد » (همان منبع،ص 7) .

پس با اين حساب حضور در مسجد و نيز تلاش برای اينكه ديگران نيز در مسجد حضور يابند مساوي با احيا و آباد كردن مساجد و خانه خداست.

 
ويژگي هاي  جوانان

دوره نوجواني و جواني يكي از حساس ترين دوره زندگاني انسان است و انسان در اين دوره ويژگي هاي خاصي را دارا است از جمله عاطفي بودن ، زود رنجي و به دليل ناپختگي، كم تجربگي و احساسات شديد به طور طبيعي خطا پذيري بيشتر و از طرفي روحيه استقلال طلبي و ستيزه جويي زمينه چالش ها و تضاد ها را در ميان اين قشر و بزرگ تر ها به وجود مي آورد.عليرغم اين ويژگي ها اگر با جوانان با صداقت و احترام برخورد شود به سهولت مي توان در اين دوره از حيات در عمق دل و صفاي قلب او نفوذ كرد. در همين راستا است كه «پيامبر اسلام (ص) فرمودند: بر شما باد جوانان كه قلب آنان رقيق تر و آماده پذيرش خير است، وقتي خداوند مرا براي بشارت و انذار مردم مبعوث كرد سالخورده ها با من مخالفت كردند اما جوانان با من پيمان بستند» (به نقل از محجه البيضاء، جلد 3) .

« اين فرمايش رسول اكرم (ص) نشان دهنده تربيت پذيري و الگو پذيري جوانان و فطري بودن پيام آن پيامبر گرامي است» (ابطحي، 1376،ص100).
شهيد بهشتي نيز با تبيين ويژگي هاي جوانان و نوجوانان از قبيل حق گرايي، حق دوستي، حق پرستي، خير دوستي، عدل دوستي، اين وي‍‍زگي ها را در اغلب جوانان بيشتر از ساير اقشار دانسته است و آن را زمينه مساعد خدادادي براي بهره برداري شايسته مي داند و بي توجهي به آن را تيره بختي مي نامد»(به نقل از دلبري، 1387،ص 16).

ملاحظه مي شود كه فرمايشات حضرات معصومين (ع) و بزرگان و صاحب نظران ضمن اينكه براي ما بسيار راهگشا و نويد بخش است از طرفي وظيفه و مسؤليت ما را دو چندان مي كند و ما را به اين باور مي رساند كه حقيقتاً مي توان در جذب جوانان به مسجد و جماعات، بهتر از وضع موجود عمل كرد

ارسال نظرات

آخرین اخبار