منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين

کدخبر: 118

بانوان هميار زمين براي آگاهي بيشتر از سرنوشت زباله‌ها از سايت محمد آباد قزوين بازديد کردند.

منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

بانوان هميار زمين از مجتمع بازيافت محمدآباد قزوين بازديد کردند

بانوان هميار زمين براي آگاهي بيشتر از سرنوشت زباله‌ها از سايت محمد آباد قزوين بازديد کردند.

مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: بانوان هميار زمين براي آشنايي بيشتر با نحوه پردازش،بازيافت و دفن بهداشتي زباله ها از مجتمع محمد آباد بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ منتظري افزود: با توجه به اينكه متأسفانه سرانه توليد زباله هر نفر ساكن شهر قزوين بين  600 تا 700گرم مي باشد و از طرفي با توجه به اينكه اين مقدار از ميانگين سرانه توليد زباله در جهان بيشتر است، به همين جهت بانوان هميار زمين براي بازديد اين مركز اعزام شدند تا با انديشيدن و تفكر حول اين موضوع مهم راهكارهايي را در اختيار ديگر دوستان، خانواده و شهروندان قرار دهند تا توليد زباله در شهر قزوين به استانداردهاي جهاني نزديك شود.

وي در ادامه اعلام کرد: همياران زمين گروهي از شهروندان مشتاق و علاقه‌مند به حفاظت از محيط زيست هستند که در طرح هم‌انديشي و همياري مناطق خدمات شهري سازمان شناسايي شدند.

منتظري با بيان اينکه برگزاري هم انديشي هاي محله اي فرصتي براي جلب و افزايش مشارکت در مديريت امور شهري است، خاطر نشان کرد: انجام پروژه هم‌انديشي و همياري در مديريت پسماند شهر قزوين در سال‌هاي اخير بر اساس مفاهيم و مدل تحليلي مطرح شده در پروژه مطالعاتي نحوه جلب مشارکت شهروندان در مديريت پسماند شهر قزوين شکل گرفت تا فرآيندي اجرايي و عملياتي براي حضور مردم و مشارکت فعال در سيستم مديريت پسماند طراحي شود.

وي افزود: از آنجا که زنان خانه‌دار رابطه مستقيم با توليد و مديريت پسماندهاي خانگي دارند مي توان به انتقال اين آموزش به ديگر اعضاء خانواده و همچنين اثرگذاري بيشتر آنها اميدوار بود لذا شرايط را براي بازديد اين عزيزان فراهم کرديم تا از نزديک حجم زباله توليدي که بيشتر در منازل توليد مي‌شود را ديده و براي کاهش آن در مبداء توليد بکوشند و آموزش هاي لازم را به اعضاءخانواده و ديگر همشهريان ارائه دهند.

ارسال نظرات

آخرین اخبار